30 C
Ho Chi Minh, Vietnam
Thursday, December 5, 2019

an gi de sinh con trai 1

Nếu tinh trùng X gặp trứng bạn sẽ có một bé gái, nếu tinh trùng Y gặp trứng bạn sẽ có một bé trai
Hàu có khả năng tăng sản xuất tinh trùng Y