30 C
Ho Chi Minh, Vietnam
Saturday, August 18, 2018

an gi de sinh con trai 1

Nếu tinh trùng X gặp trứng bạn sẽ có một bé gái, nếu tinh trùng Y gặp trứng bạn sẽ có một bé trai
Hàu có khả năng tăng sản xuất tinh trùng Y
Close